Kunskapsbanken

Inledning

I mitt arbete har jag varit med om ett flertal kundmöten då jag insett att jag pratat förbi kunden, även då jag uppfattat att jag försökt förklara fundamentala IT-begrepp som domäner eller webbhotell på ett pedagogiskt lättförståeligt sätt. Dessa erfarenheter gav mig följande insikt: människor kan olika saker och jag kan IT. Jag ser att det finns ett stort behov av att sprida allmän kunskap inom IT-relaterade ämnen. Denna växande kunskapsbank som du besöker just nu ska göra ett gott försök att minska på detta kunskapsglapp.

Här har jag samlat ihop en rad vanligt förekommande termer och frågeställningar och grupperat dem i följande kategorier:

  A = Nybörjare, färgmarkerat Grönt  
  B = Van internetanvändare, färgmarkerat Gult  
  C = Avancerad användare, färgmarkerat Rött  

Kunskapsbanken är planerad att byggas upp med IT-ämnen från A-nivå, sedan B-nivå och avslutningsvis C-nivå. Observera att faktaomfånget, språket samt upplägget skiljer sig markant mellan de olika kategorierna. Trevlig läsning!

Niclas på NESK

Vad är och hur fungerar protokoll?

Den som vill ha koll på saker och ting använder ett ProtoKoll…

Läs mer

Vad är och hur fungerar en URL?

Vi ringer upp en webbplats med en LUR, eller omkastat URL !

Läs mer

Vad är och hur fungerar en server?

Nej, vi pratar inte en superdator som fyller ett helt rum. Bara en liten kompakt webbserver.

Läs mer

Vad är och hur fungerar HTML?

Läs om HTML i sin allra enklaste form. Grundläggande kodspråk men ack så vackert!

Läs mer

Vad är och hur fungerar GDPR?

Den 25 maj 2018 kastade vi loss och seglade ut i nya okända farvatten med Dataskyddsförordningen i ryggen. Läs på innan det är för sent!

Läs mer

Vad är och hur fungerar ett Registry?

Lär dig termerna i de tre domän-R:en: Registrant – Registry – Registrar. Här kommer det andra R:et!

Läs mer

Vad är och hur fungerar en IDN-anpassad e-postadress?

En e-postadress som björn@återförsäljare.se vore tjusigt att ha. Tyvärr, återkom i framtiden!

Läs mer