Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar ett Registry?

Lär dig termerna i de tre domän-R:en: Registrant – Registry – Registrar. Här kommer det andra R:et!

Läs mer