Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar en server?

Nej, vi pratar inte en superdator som fyller ett helt rum. Bara en liten kompakt webbserver.

Läs mer