Kunskapsbanken

Tillbaka till Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar HTML?

HTML (HyperText Markup Language ) är ett kodspråk (märkspråk) som beskriver hur en webbsida är uppbyggd. HTML skrivs i en textfil som kan läsas av en webbläsare. Koden består av taggar och element som inte syns utåt gentemot besökaren i och med att webbläsaren först tolkat sidan så att endast själva innehållet syns. Uppbyggnaden av textfilen avgör vilka instruktioner gällande texter, bilder, länkar m.m. som skall ges till webbläsaren. HTML är en grundläggande standard för WWW.

Tillbaka till Kunskapsbanken