Kunskapsbanken

Tillbaka till Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar protokoll?

Ordet protokoll låter svårt och i IT-sammanhang tekniskt komplext. Men det behöver faktiskt inte vara så knepigt som du kanske vill tro. För att kunna kommunicera behöver inte bara datorer ett protokoll att arbeta utifrån, utan också vi människor. Ett exempel från vårt IT-hotell:

Receptionisten (samtalsstart): Välkommen till WWW – Världens Största IT-hotell! Vad kan jag stå till tjänst med?

Du (begäran): Jag skulle vilja besöka rummet där Google har sin söksida, tack.

Receptionisten (svar): Då anger du www.google.se i URL:en så kommer du rätt.

Du (avslut): Tack!

Vi har precis använt ett kommunikationsprotokoll vars syfte är att styra överenskommelsen om hur kommunikationen mellan olika parter ska gå till. Exempelvis skedde ju samtalet helt på svenska för att både du och receptionisten skulle förstå varandra. För att navigera mellan webbplatser med WWW och överföra data och webbsidor på Internet används kommunikationsprotokollet HTTP (HyperText Transfer Protocol).

Om du lyder receptionistens anvisning och besöker www.google.se kommer du att se att det står http://www.google.se i adressfältet (URL:en). Delen ”http://” står för HTTP-protokollet.

Tillbaka till Kunskapsbanken