Kunskapsbanken

Tillbaka till Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar en Registrar?

En Registrar är en auktoriserad återförsäljare som förvaltar och registrerar domännamnInternet. Registreringen äger rum gentemot ett Registry. Beställaren av detta står som Registrant.

Schematiskt sett står Registranten som beställare, som kontaktar Registraren som registrerar domänen hos ett Registry. Eller beskrivet enligt följande kontaktordning:

Registrant -> Registrar -> Registry

Tillbaka till Kunskapsbanken