Kunskapsbanken

Tillbaka till Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar en toppdomän?

En toppdomän (eller förkortat TLD för Top Level Domain) är suffixen i ett domännamn, exempelvis: .com, .org, .net, .se osv. TLD:n är den högsta nivån i DNS-systemet och infördes för att decentralisera och förenkla domäntilldelningen för organisationer, företag och privatpersoner inom exempelvis ett land. Toppdomäner klassas enligt följande huvudsakliga kategoriindelning:

  • Nationella toppdomäner (country code TLD, eller ccTLD) är TLD:s på två bokstäver som är reserverade för respektive land, exempelvis .se för Sverige.
  • Generiska toppdomäner (generic TLD, eller gTLD) består av minst tre bokstäver och är tänkta att användas av olika typer av företag och organisationer. Denna grupp indelas i följande subgrupper:
   • .com för kommersiella företag
   • .net för IT-leverantörer m.m.
   • .org för organisationer

Alla generiska toppdomäner kan dock nu för tiden innehas av vem som helst, förutom .mil (militär) samt .gov (statlig) som endast får användas av USA:s myndigheter.

Tillbaka till Kunskapsbanken