Kunskapsbanken

Tillbaka till Kunskapsbanken

Vad är och hur fungerar en subdomän?

En subdomän är den del av domännamnet som kommer före den första uppdelningspunkten i domännamnet, likt www.exempel.se eller www.nesk.se. En subdomän måste inte utgöras av ”www” utan kan istället spegla en del av en webbplats, likt it-abc.nesk.se, där it-abc är en kunskapsgren och med detta en del av den kompletta siten. Subdomäner som ”ftp” eller ”webmail” är också vanliga exempel.

Tillbaka till Kunskapsbanken